Program pro výkrm drůbeže

Drůbež
 

přínosy

  • Podpora zdravotního stavu a imunity
  • Vyšší denní přírůstek a nižší konverze krmiva
  • Pokles úhynů a výskytů nekrotické enteritidy
  • Součást programu prevence zoonóz

Program pro výkrm drůbeže

Správná výživa sektoru výroby drůbežího masa je velmi komplexní, kdy během velmi krátkého období musí pro kuřata pokrýt celou škálu potřeb (růst kostí, orgánů, svaloviny) a zároveň zajistit eliminaci škodlivých patogenů, které se mohou přenášet do konečného produktu (např. Salmonella sp., Clostridium sp., E. coli).
Program pro výkrm drůbeže nabízí preventivní řešení pro podporu imunity a zdraví zvířat. Díky posílení střevní bariéry a modulaci střevního mikrobiomu chováme zvířata nejen odolná proti patogenům, ale také schopná plně využívat živiny z krmiva.