Kontakt

SÍDLO SPOLEČNOSTI

ADDICOO GROUP s.r.o.
Bohdíkovská 2438/7
787 01 Šumperk

IČO 47681853
DIČ CZ47681853

tel. +420 583 251 040
fax +420 583 250 484

office@addicoo.com
www.addicoo.com

OBJEDNÁVKY

tel. +420 583 251 050
odbyt@addicoo.com

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Bohumír Šimerda
jednatel společnosti
+420 583 251 040
bohumir.simerda@addicoo.com

Ing. Petr Šafránek
jednatel společnosti
+420 583 251 040
petr.safranek@addicoo.com

MANAGEMENT KVALITY

OBCHODNÍ MANAŽEŘI

Ing. Jakub Spousta
tým monogastři
+420 606 363 362
jakub.spousta@addicoo.com

Ing. Jaromír Stryk
tým skot
+420 602 546 415
jaromir.stryk@addicoo.com

PRODUKTOVÍ MANAŽEŘI

Ing. Václav Svoboda
specialista skot
+420 724 547 625
vaclav.svoboda@addicoo.com

Ing. Pavel Buben
silážní přípravky
+420 724 101 664
pavel.buben@addicoo.com;

Lubor Letfus
stájová hygiena
+420 737 289 050
lubor.letfus@addicoo.com

REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI - MONOGASTŘI

REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI - SKOT

ADMINISTRATIVA

Petra Orsavová
vedoucí kanceláře / finance
+420 583 251 070
petra.orsavova@addicoo.com

Ing. Lenka Vrtková
manažer distribuce
+420 583 251 050
lenka.vrtkova@addicoo.com

Ing. Martina Kylarová
marketingový a komunikační manažer
+420 583 251 071
martina.kylarova@addicoo.com

Ing. Martina Osladilová
marketingový specialista
+420 583 251 040
martina.osladilova@addicoo.com

Dana Riedlová
ekonomická asistentka
+420 724 101 665
dana.riedlova@addicoo.com

Dana Klimešová
asistentka
+420 583 251 040
dana.klimesova@addicoo.com