O společnosti ADDICOO

Jsme moderní, inovativní společnost působící v oblasti výzkumu, vývoje a výroby krmných aditiv bezmála 30 let.

Základy společnosti byly položeny v devadesátých letech, tehdy jako dceřiná firma rakouské společnosti Delacon. Firma si zakládá od samého počátku na trvalých hodnotách s maximálními přesahy a spoluprací se zákazníky a partnery. Základem úspěchu firmy jsou motivovaní lidé jako jednotlivci, ale hlavně týmová spolupráce podporovaná enormně silnou skupinou pracovníků R&D.

Historicky firma začala rozvíjet trhy s fytogenními aditivy, později i jinými typy aditiv, jako jsou například adsorbenty mykotoxinů, organické kyseliny a jejich účinnější deriváty a řada dalších.

V posledních letech se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových syntetických monoglyceridů s přesahy na ochranu životního prostředí, resp. produkci s nulovými odpady.

Strategií společnosti je využívat účinné látky, které pomáhají omezovat nadměrné používání antimikrobiálních látek, nezatěžují životní prostředí a zároveň zlepšují ekonomiku živočišné výroby. Klíčovým prvkem vybraných produktů je výzkum a vývoj produktů, nahrazujících svými účinky antibiotika.

Důraz klademe nejen na vlastní vývoj a výrobu, ale i na úzkou spolupráci se všemi partnery.

Našim cílem je hledat ekonomicky nejvýhodnější řešení problémů současné živočišné výroby ve spolupráci s našimi odběrateli i odborníky v jednotlivých oblastech. Díky nové, vlastní výrobní technologii, vybudované v roce 2015, jsme schopni tvořit speciální programy i pro specifické podmínky jednotlivých podniků nebo zemí. Rozvíjíme trhy ve střední a východní Evropě, Jižní Americe, Africe, Blízkém východě i Asii. Našimi dodavateli surovin a doplňkových látek jsou přední světoví výrobci, například firmy DELACON, LALLEMAND a INTRACARE.

S našimi partnery hledáme nová, inovativní řešení, vše v souladu s nejvyšší kvalitou produktů a procesů ve standardu GMP+. Naše hodnoty, principy a práce našich kolegů a partnerů posouvají naši společnost ke společnému úspěchu na trhu.