O společnosti ADDICOO

Jsme moderní firma působící v oblasti krmných aditiv, založená na 25 letech zkušeností v oboru.

Základy společnosti byly položeny v roce 1992, tehdy jako dceřiná firma rakouské firmy DELACON. Firma má od založení stále stejné vedení, hodnoty a trvale se rozvíjející tým pracovníků. Silný kolektiv, přátelská tvůrčí atmosféra a profesionální přístup jsou základem našeho úspěchu.

Po počátečním rozvoji trhu s fytogenními aditivy se firma začala zabývat i jinými typy krmných aditiv jako jsou například adsorbenty mykotoxinů, organické kyseliny a jejich účinnější deriváty, silážní inokulanty a řada dalších.

Strategií je využívat účinné látky, které pomáhají omezovat nadměrné používání antimikrobiálních látek, nezatěžují životní prostředí a zároveň zlepšují ekonomiku živočišné výroby.

V roce 2017 management odkoupil od mateřské firmy její podíl a zahájil tak novou etapu působení firmy na trhu.

Důraz klademe nejen na vlastní vývoj a výrobu, ale i na úzkou spolupráci se všemi partnery.

Naším cílem je hledat ekonomicky nejvýhodnější řešení problémů současné živočišné výroby ve spolupráci s našimi odběrateli i odborníky v jednotlivých oblastech. Díky vlastní výrobní technologii vybudované v roce 2015 můžeme vytvářet speciální programy i pro specifické podmínky jednotlivých podniků nebo zemí. Nedílnou součástí aktivit naší firmy je rozvoj trhů ve střední a východní Evropě, stejně tak jako rozvoj úzké spolupráce s předními výrobci surovin a doplňkových látek na celém světě. Mezi nejvýznamnější z nich patří firmy DELACON, LALLEMAND a INTRACARE, světoví lídři ve svých oborech.

Oboustranně prospěšná spolupráce, hledání inovativních řešení a snaha o udržení vysoké kvality produktů ve standardu GMP+, to vše jsou naše základní hodnoty, na kterých je postaveno dlouhodobé a úspěšné působení firmy na trhu.