Věda a výzkum

Věda a výzkum tvoří základ úspěchu naší společnosti. Zaměřujeme se na hledání nových řešení a produktů vedoucích k podpoře efektivní živočišné výroby.

Jsme partnery českých i zahraničních univerzit a spolupracujeme s experty nejlepších světových pracovišť v Evropě, USA či zemích Latinské Ameriky.

Systematicky každý rok investujeme do výzkumu a vývoje nových produktů. Tyto investice nám pomáhají v posilování konkurenceschopnosti a úspěchu na trhu.

Využíváme nejnovější laboratorní postupy a technologie, které nám umožňují identifikovat, zkoumat a testovat nové účinné látky a suroviny. Primární výzkum probíhá in vitro, ale zásadní součástí našeho systému jsou testy v reálném prostředí - testace in vivo, a to jak v experimentálních podmínkách tak i následně faremních podmínkách. Tyto testace nám pomáhají v dalším zdokonalování nebo vývoji nových produktů.

Naším cílem je zlepšení kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu, posílení zdraví zvířat a snížení zátěže životního prostředí.