Program pro výkrm prasat

Prasata
 

přínosy

  • Zlepšení zdravotního stavu a imunity
  • Lepší stravitelnost živin a nižší konverze
  • Vyšší přírůstky živé hmotnosti
  • Redukce amoniaku a skleníkových plynů

Program pro výkrm prasat

Pro dnešní chovatele jsou pro úspěšný výkrm prasat žádoucí nízké vstupní náklady na krmivo, nízká konverze krmiva, vysoké přírůstky zvířat a zároveň zdravá a odolná zvířata, nevyžadující medikaci.
V současnosti je vysoký tlak na redukci emisních plynů, které pocházejí ze živočišné výroby.
Naše společnost se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou aditiv, která chovatelům pomáhají řešit tyto problémy a tím dosahovat vysokého výnosu. Přípravky určené na redukci amoniaku jsou zařazeny na BAT listině a garantují snížení emisí až o 48 %.