Program pro nosnice
a reprodukci

Drůbež
 

přínosy

  • Vyšší produkce vajec
  • Prodloužení snáškového cyklu
  • Snížení výskytu průjmu a úhynů
  • Stabilní produkce vajec v období tepelného stresu

Program pro nosnice a reprodukci

Program je zaměřen na efektivnější využití živin z krmiva, vyšší pevnost vaječné skořápky a lepší zdravotní stav slepic, řeší konzistentní a vysokou snášku.
Naše přípravky zajišťují delší a produktivnější snáškový cyklus, nižší výskyt špinavých nebo nestandardních vajec a v neposlední řadě odolné a zdravé nosnice.