Redukce amoniaku

Prasata Drůbež Skot
 

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Snížení zátěže životního prostředí
  • Zvýšení užitkovosti a ekonomiky chovu
  • Podpora zdraví zvířat i lidí na farmách
  • Zvýšení vstřebávání živin

Redukce amoniaku

Amoniak je jedním z hlavních emisních plynů v živočišné výrobě, který negativně ovlivňuje životní prostředí a zdraví lidí i zvířat.
Intenzita produkce amoniaku v živočišné výrobě je dána především množstvím zbytkového nestráveného dusíku, který se nachází v exkrementech zvířat (přeměna močoviny nebo kyseliny močové na amoniak a oxid uhličitý) a rychlostí jeho rozkladu při následném skladování.
Naše přípravky zlepšují využití dusíku u zvířat, a tím snižují jeho množství následně vyloučené do prostředí. Zároveň redukují intenzitu rozkladu odpadních dusíkatých látek na amoniak a oxid uhličitý. Lepší dusíkové bilance je dosaženo zvýšenou stravitelností krmiva i zlepšeným využitím stráveného dusíku zejména působením éterických olejů. Snížená intenzita rozkladu odpadních dusíkatých látek je způsobena použitím saponinové substance.
Tímto způsobem je produkce amoniaku snížena až o 48 % (viz Seznam ověřených přípravků pro snížení emisí VÚZT Praha).