PF 2022

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu.
Do nového roku Vám prajeme hlavne pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov.

27.12.2021