Program pre výkrm ošípaných

Prasata
 

pRínosy programu

  • Podpora zdravotného stavu a imunity
  • Lepšia stráviteľnosť živín a nižšia konverzia
  • Vyššie prírastky živej hmotnosti
  • Redukcia amoniaku a skleníkových plynov

Program pre výkrm ošípaných

Pre dnešného chovateľa sú pre úspešný výkrm ošípaných dôležité nízke vstupné náklady na krmivo, nízka konverzia krmiva, vysoké prírastky zvierat a zároveň zdravé a odolné zvieratá, nevyžadujúce medikáciu.
V súčasnosti je vysoký tlak na redukciu emisných plynov, ktoré pochádzajú zo živočíšnej výroby.
Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá vývojom a výrobou aditív, ktoré chovateľom pomáhajú riešiť tieto problémy, a tým dosahovať vysokých výnosov. Prípravky, určené na redukciu amoniaku, sú zaradené na BAT listine a garantujú zníženie emisií až o 48 %.