Optimální využití půdních živin

V loňském roce jsme zahájili spolupráci s firmou RALCO INTERNATIONAL, LLC, se sídlem ve státě Minnesota, USA, která celosvětově působí v oblasti ošetření rostlin.
Jedním z nabízených přípravků je produkt Generate®, jehož použitím dosáhneme vyššího využití živin obsažených v půdě. 
Generate® je mikrobiální katalyzátor určený k aplikaci na list. Využívá patentovanou technologii Microbial Catalyst® ke stimulaci existujících půdních mikrobů a zvýšení enzymatických procesů v půdě, které jsou důležité pro efektivní uvolnění a využití živin. Výsledkem je zvětšení kořenového systému rostlin, zlepšení jejich zdravotního stavu, zvýšení odolnosti proti stresu, a především zvýšení hektarových výnosů plodin. 
Maximalizace využití živin obsažených v půdě je velice významným ekonomickým faktorem pro zlepšení hospodářských výsledků podniků, vázající se nejen na výrobu zrnin, ale i na výrobu objemných krmiv určených pro výživu hospodářských zvířat, především dojnic. 

Více informací naleznete zde.

27.3.2023