Cesta k efektivní produkci prasat

Fortibac® F Plus je komplexní produkt založený na synergetické kombinaci esterů organických kyselin a fytogenních látek.
Výsledkem tohoto spojení je posílení odolnosti střeva, podpora imunity, lepší užitkovost (denní přírůstek, nižší konverze, nižší ztráty), nižší výskyt zánětů reprodukčních orgánu u prasnic, nižší incidence průjmového onemocnění u selat a v neposlední řadě i nižší potřeba veterinárních intervencí a úspora nákladů na léčbu.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 6/2023)

7.7.2023