Rizika výskytu mykotoxinů v krmné dávce dojnic

Mykotoxiny jsou schopné přecházet ze surovin do krmiv i potravin a mohou tak představovat zdravotní riziko jak pro zvířata, tak i pro člověka. Nejčastějšími biologickými projevy chronických mykotoxikóz u zvířat je tzv. imunosuprese, tedy snížení vlastní imunity zvířat, dále pak výrazný pokles příjmu potravy, poškození jater a ledvin, projevy abnormality nervového systému a s tím samozřejmě souvisí snížení užitkovosti. 
V případě zvýšených koncentrací mykotoxinů doporučujeme zařazení přípravku Fortisorb® Phyto, který svým složením zajišťuje vysoce účinné a komplexní řešení v prevenci negativního dopadu mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířata a tím i zlepšenou ekonomiku jejich produkce.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 10/2023)

4.10.2023