Rizika zvýšené koncentrace mykotoxinů - aktuální situace

Mykotoxiny tvoří početnou skupinu toxických sekundárních metabolitů některých druhů plísní. Jsou produkovány různými druhy vláknitých hub v období před sklizní, v jejím průběhu i během následného uskladnění surovin a krmiv. Společným jmenovatelem pro tuto strukturně rozličnou skupinu nízkomolekulárních látek různého původu je jejich toxický charakter. Mykotoxiny mohou vyvolat chronickou i akutní intoxikaci u zvířat i lidí. Vzhledem k silné toxicitě, diverzitě toxických účinků a vzájemnému synergickému působení jsou mykotoxiny považovány za látky nebezpečné pro konzumenty kontaminovaných krmiv a potravin.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 12/2023)

11.12.2023