IV. mezinárodní konference EIMERIANA AVIA

Ve dnech 16.-17. února se naše společnost zúčastnila mezinárodní konference EIMERIANA AVIA 2024, jejíž 4. ročník se konal v Jachrance u Varšavy.
Konference byla zaměřena na parazitární onemocnění ptáků. Hlavním tématem byla problematika snížení kokcidiózy v intenzivních chovech drůbeže.

19.2.2024