Zdravá a spokojená prasnice

Úspěšný odchov selat a produkce jatečných prasat začíná už u prasnic. Prasnice v optimální kondici, s dostatečným přísunem kvalitních živin a nezávadné pitné vody, jsou základem celé další produkce farmy. Jen selata, která jsou vitální a přijmou dostatek živin a protilátek, jsou schopná překonat stresové období odstavu bez větších zdravotních problémů a ztráty na přírůstku. Negativní vlivy z tohoto období se dále promítají do celkové ekonomiky odchovu a následného výkrmu prasat.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 10/2018)

5.10.2018