Intoxikace zvířat mykotoxiny - možnosti prevence

Mykotoxiny tvoří různorodou skupinu toxických sekundárních metabolitů hub. Jsou produkovány různými druhy plísní v období před sklizní, v jejím průběhu i během následného uskladnění surovin a krmiv. Společným jmenovatelem pro tuto strukturně rozličnou skupinu nízkomolekulárních látek různého původu je jejich toxický charakter. Vzhledem k silné toxicitě, diverzitě toxických účinků a vzájemnému synergickému působení jsou mykotoxiny považovány za látky pro zvířata velice nebezpečné

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 11/2019)

1.11.2019