Nové trendy v produkci prasat a drůbeže

V úterý 19. listopadu 2019 se v kongresovém sále hotelu Amande Hustopeče konal tradiční seminář pro chovatele s názvem Nové trendy v produkci prasat a drůbeže.

V úvodu vystoupili jednatelé Bohumír Šimerda a Petr Šafránek, kteří představili společnost ADDICOO, seznámili účastníky s jejím vznikem, strukturou, činností a působením. Bohumír Šimerda se pak blíže zaměřil na aktivity firmy spojené s vývojem v oblasti vazby a deaktivace mykotoxinů. Hovořil o účinnosti přípravku Fortisorb Phyto, který představuje účinnou ochranu před negativním působením toxinů a dosahuje až 99% adsorpce toxinů obsažených v krmivech. Vysoká adsorpční účinnost produktu je doložena řadou in-vivo a in-vitro testů, které proběhly v USA, Brazílii, Německu a České republice. Petr Šafránek dále hovořil o dlouhodobém výzkumu esterů mastných kyselin, o vývoji produktů řady Fortibac, jejichž cílem je snížit používání antibiotik v chovech a zlepšit zdraví střev. Působení přípravku Fortibac demonstroval na testacích provedených u brojlerů (nárůst živé hmotnosti, snížení konverze krmiv, pokles úhynů), nosnic užitkových i plemenných (zvýšení procenta snášky, pokles úhynů). Pokusy byly prováděny i u produktu Fortibac F Plus, který byl speciálně vyvinut pro zdravý trávicí trakt a vyšší užitkovost prasnic a selat. Testace potvrdily vliv přípravku na zvýšení živé hmotnosti odstavených selat a u selat v předvýkrmu vyšší průměrný denní přírůstek a vyšší hmotnost selat.

Jako další se svou přednáškou Účinné postupy při dezinfekci prostředí a napájecích systémů v chovech prasat a drůbeže vystoupil Arjan van de Vondervoort, zástupce společnosti Intracare BV, Nizozemsko. Intracare BV je leaderem na trhu produktu pro stájovou hygienu a nabízí komplexní sortiment produktů, splňujících nejvyšší požadavky na kvalitu, bezpečnost a které jsou v souladu s nařízeními evropských směrnic. Společnost ADDICOO se od srpna letošního roku stala výhradním distributorem společnosti Intracare BV na českém a slovenském trhu. Van de Vondervoort představil program dezinfekce, jehož cílem je snížit množství patogenních bakterií, hub a kvasinek. Bezpečnou napájecí vodu garantuje přípravek Intra Hydrocare, který odstraňuje biofilm z celého napájecího systému a současně dezinfikuje napájecí vodu a snižuje tlak patogenů na zvířata, protože jak několikrát bylo zdůrazněno během vystoupení „dezinfekce bez čištění nemá smysl". Intra Hydrocare lze použít k čištění a dezinfekci mezi turnusy i za přítomnosti zvířat. Výrobek Intra Multi-Des GA je zase velmi účinný pro dezinfekci prostředí. Jeho výhodou je vysoká míra smáčení a schopnost proniknout hluboko do nerovných povrchů.

Následovala přednáška docenta Ivana Rychlíka z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno na téma Nejnovější poznatky o vývoji a změnách mikrobioty zvířat a jejich dopad na užitkovost. Ivan Rychlík seznámil přítomné s problematikou rozvoje střevní mikroflóry u nosnic a prasat a provedenými testacemi úspěšnosti osídlení trávicího traktu kuřat a selat. Bakterie z trávicího traktu lze použít k osídlení mláďat v prvních dnech života a vždy je vhodné vycházet z principů přenosu mikroflóry za slepice na kuřata, resp. z prasnice na selata.

Na závěr semináře vystoupil Ole Skovbøll z dánské společnosti Eskerod & Skovbøll a hovořil o vývoj cen zemědělských komodit v evropské i globální perspektivě, možných dopadech a strategii pro producenty prasat, drůbeže a vajec. Firma Eskerod & Skovbøll má 20 let zkušeností s analýzou zemědělských komoditních trhů a spolupracuje s dánskými zemědělci v oblastech řízení rizik, strategického plánovaní a rozvoje podnikání.Přednáška byla zaměřena na předpokládaný vývoj světového trhu s obilovinami a sójou, dále na trendy vývoje cen drůbežího a vepřového masa a s tím spojené ovlivňující faktory, možná rizika a doporučení.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 1/2020)

1.1.2020