Rizika intoxikace mykotoxiny u prasat

Mykotoxiny tvoří různorodou skupinu toxických sekundárních metabolitů filamentárních mikromycet. Tyto nízkomolekulární látky jsou produkovány v období před sklizní, v jejím průběhu a během následného uskladnění surovin a krmiv. Jsou velmi rezistentní k jakémukoliv technologickému ošetření a eliminaci. Vzhledem k silné toxicitě, diverzitě toxických účinků a vzájemnému synergickému působení jednotlivých mykotoxinů jsou považovány za látky nebezpečné pro konzumenty kontaminovaných krmiv a potravin.

Celý článek naleznete zde.
(Publikováno v časopise Náš chov 3/2021)

31.3.2021