Riziko výskytu mykotoxinů v krmné dávce prasat

Mykotoxiny tvoří různorodou skupinu toxických sekundárních metabolitů filamentárních mikromycet. Vzhledem k silné toxicitě, diverzitě toxických účinků a vzájemnému synergickému působení jednotlivých mykotoxinů jsou považovány za látky nebezpečné pro konzumenty kontaminovaných krmiv a potravin. Vedou k značným ekonomickým ztrátám v důsledku zhoršení zdravotního stavu hospodářských zvířat a kvality produkce. Po kolonizaci krmiva plísněmi dochází k poklesu esenciálních aminokyselin, tuků a sacharidů v důsledku využití živin pro jejich růst. Jsou velmi rezistentní k jakémukoliv technologickému ošetření a eliminaci.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 4/2022)

5.4.2022