Klíčová role bachoru ve využití vlákniny

V letošním roce zemědělci zažívají raketový růst výrobních nákladů, u krmiv se udává celosvětové zvýšení o 20 až 30 % ve srovnání s rokem 2020. Důležité je najít nové a inovativní způsoby, jak získávat více energie z krmné dávky, což má v důsledku přímý vliv na výnosy farmy a ukazatele příjmů nad náklady na krmiva (dále jen IOFC). Vzhledem k velmi vysokým cenám ropy bude tato situace s největší pravděpodobností bohužel ještě nějakou dobu trvat.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 5/2022)

9.5.2022