Řešení aktuálních problémů živočišné výroby

Firemní seminář pro chovatele prasat a drůbeže se konal v polovině května v Hustopečích u Brna a byl zaměřen především na oblast efektivní sanitace na farmách a dále na rizika spojená s intoxikací mykotoxiny u zvířat. Závěr patřil shrnutí globální situace, jejímu výhledu a dopadům na živočišnou výrobu.

Úvodní přednáška zástupce nizozemské společnosti Intracare BV - Arjana van de Vondervoorta, patřila účinné sanitace prostředí a napájecích systémů v chovech prasat a drůbeže.
Následovalo téma rizika intoxikace mykotoxiny u prasat a drůbeže, vliv na jejich zdravotní stav a užitkovost, které více přiblížil doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Na jeho vystoupení navázela naše kolegyně Ing. Kateřina Mrvová, která posluchače blíže seznámila s našim adsorbentem mykotoxinů - produktem Fortisorb® Phyto.
Na závěr semináře přednesl příspěvěk Ole Skovbøll, ze společnosti Eskerod & Skovbøll, Dánsko, na téma vývoj globální situace v oblasti zemědělských komodit a energií – možné dopady na živočišnou výrobu.

Bližší podrobnosti naleznete v článku zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 8/2022)

15.7.2022