Projekt NaCeBiVet

Od ledna je naše společnost součástí prestižního výzkumného projektu s názvem Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně (NaCeBiVet), který je podpořen z Technologické agentury České republiky a jehož hlavním příjemcem je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno
Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech.
Projekt má přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině. 
Do projektu je zapojeno celkem 26 výzkumných organizací a společností, což umožňuje široké sdílení specifických znalostí, odborností a výrobních a vývojových kapacit. 

Dne 31. 1. 2023 se uskutečnilo zahajovací setkání členů konsorcia projektu NaCeBiVet – tisková zpráva.

 

10.2.2023