Dopady plísní a mykotoxinů na nosnice

Přítomnost plísní v krmivu způsobuje chovatelům drůbeže významné ekonomické ztráty. Plísně nepříznivě ovlivňují užitkovost snížením obsahu některých živin v krmných surovinách, snížením efektivity využití krmiv a produkcí mykotoxinů, toxických sekundárních metabolitů.

Celý článek naleznete zde.

(Publikováno v časopise Náš chov 11/2018)

5.11.2018